Sunday, May 22, 2011

Salul de aur


         Claudiu Lucian Ardelean


               Şalul de Aur                  PREFAŢÃ

   Claudiu Lucian Ardelean şi poezia iniţiaticã

  Nu de mult mi-a fost dat sã cunosc un spirit întrupat şi numit  Claudiu. Pentru început nimic deosebit, poate un pic de … compasiune pentru tânãrul care parcã nu-şi afla locul printre mulţimea de oameni mai vârstnici şi parcã prea retras şi nefiind dornic sã între în comunicare cu cei mai apropiaţi de vârsta lui. Un tânãr rezervat, palid  şi visãtor.
   Dar toate acestea au fost valabile doar  pânã seara,  când grupului  aflat în tabãra iniţiaticã din Munţii  Retezat, li s-au înmânat pagini cu poeziile tânãrului Claudiu.
    Pentru cã aveam o searã culturalã şi totodatã un moment al apropierilor dintre participanţi, iatã cã printre alte activitãţi recreative, am hotãrât sã fie citite parte din poeziile lui Claudiu Ardelean. şi iatã, marea minune,  odatã cu pãtrunderea în  cele scrise de el, s-a produs MAREA TRANSFORMARE. În faţa noastrã nu mai era tânãrul timid şi palid ci o forţã întrupatã într-un corp material-carnal, dar o forţã care transmitea profunzimile fiinţei sale,  celor ce aveau timp sã-şi plece ochiul şi urechea la mesajele lui, expuse în versuri.
  Astfel am intrat în legãturã spiritualã cu tânãrul poet,  prin emanaţiile stãrii lui vibraţionale cuprinse în cuvintele care însumau poeziile. Uimire ! Câtã profunzime, câtã cunoaştere ocultã şi câtã trãire !
  Iatã un scurt exemplu:  “ cumpãraţi lumina / e bunã/ e albã/ curãţeşte/ detergent pentru suflet/ ia-o/ e pe gratis/nu vei regreta/ te va duce pe culmile fericirii/ ( CALUP PUBLICITAR )
  Sau: “ azi am fost la bal mascat/ toatã lumea purta costum/ toatã lumea era deghizatã în altcineva/ eu m-am dus deghizat în mine/” ( BAL MASCAT )  şi iatã cã dupã aceastã introducere fiecare privea cu ochiul iluminãrii pe tânãrul parcã nevãzut pânã atunci. Am început sã-l percepem , sã-I percepem  profunzimile spiritului sãu şi cutremuraţi de atâta candoare şi frumuseţe spiritualã s-a continuat mult lecturarea poeziilor aflând urmãtoarele:
  “ paşi spre perfecţiune/ cultura timpurilor noastre/ gândire cu scopuri puerile/ oglinda! Unde e oglinda ?/ sã-ţi vezi chipul/ sã-ţi aminteşti / cã exişti / “ (SALT ÎN TIMP ) 
  Impresionaţi de gândirea lui şi mai ales de inspiraţia divinã care îl însoţeşte, am constatat cã tânãrul poet este ajutat de entitãţi de Luminã, pentru  a-şi  expune în vers şi  cuvinte simple dar esenţiale, trãirile şi mesajele care îi sunt destinate pentru a-şi ajuta semenii la trezirea spiritualã.
  Poeziile lui Claudiu Ardelean nu trebuie privite numai din punct de vedere literar ci mai mult ele trebuie privite şi asimilate din punct de vedere metafizic. Întrucât el poetul este un metafizician al acestui timp şi trebuie înţeles şi privit ca atare, întrucât în poeziile lui se aflã multã cunoaştere ocultã, multã spiritualitate şi multã trãire. Mai vin cu un exemplu :  “cãtre infinit deschis-am ochiul / am privit cu-ncredere deplinã/ am primit şi-o razã de luminã/ şi am sfinţit locul/ ( ŞOVÃIELNIC)  Da i se potriveşte exact acest poem deoarece şovãielnic pãşeşte printre noi aici pe aceastã planetã, şovãielnic pãşeşte printre aştrii dar cu suflet şi inimã curatã şi asimileazã energiile cu care este în rezonanţã . Vine apoi  şi ne spune:  
“ sunt printre noi/ noi nu le dãm importanţã/ dar ei strãlucesc/ iar strãlucirea lor ne schimbã /  ( COPII CERULUI ”
  Da, aşa este, aşa este şi el un copil al cerului aflat acum printre noi şi încearcã sã ne facã atenţi la ceea ce trebuie sã transmitã oamenilor prin poeziile sale. A venit printre noi sã ne trezeascã din somnul profund al inconştienţei faptului cã suntem fiinţe celeste care ne-am uitat adevãrata origine, şi ne spune,  prin poemul “  DURERE / e ceva trecãtor/ ea ascunde  comoara ce o cauţi / rabdã /.  Atât de simplu şi atât de profund.
 Dar,  câţi îl vor citi? Câţi îi vor înţelege în profunzime mesajele ? Câţi vor fi dispuşi sã se opreascã o clipã din goana strângerilor de averi efemere şi sã-şi plece ochii asupra cuvintelor lui ? Câţi vor fi dispuşi sã-l ajute material spre a-şi tipări mesajele poetice care vor aduce o razã de luminã peste întreg Pãmântul ? Rãmâne de vãzut. El a venit ca un dar sacru spre a aduce pace în fiinţele oamenilor, dar depinde câţi îşi vor deschide porţile inimilor, pentru a-i permite sã intre prin intermediul cuvintelor lui în sanctuarele lor.Voi încheia cu un mare adevãr spus de tânãrul poet Claudiu Lucian Ardelean într-unul din poeme :  ( DUMNEZEU )  / nemurire/ viaţa/ tot./
 
                                         
                                                                                            Melfior Ra
                            INTRODUCERE


  Cuvintele sunt asemeni unor fiinţe.Ele trăiesc.Trăiesc in fiecare dintre noi.E important.E important ce facem cu ele.Cum le folosim.Pentru că ele crează.Crează lumea in care trăim.
  Acum puţin despre ce urmează să citiţi.Nu o să spun multe.Importantă e trăirea pe care o să o aveţi.Uneori o să vă minunaţi cum de cu atât de puţin se poate face atăt de mult.
Citind o poezie să poţi să zbori până la stele şi înapoi.Da.Se poate.
  Nu voi şoca.Voi aduce o realitate uitată de mulţi dintre noi.E timpul.E timpul să trăim fericirea de altădată.
  Vă doresc lectură placută.Şi vă reamintesc,TRĂIŢI.la marginea timpului

timpul e o clepsidrã în care
fiecare bob de nisip e iluzie
când trece prin orificiu
se transformã în adevãr
când toate au trecut
se opreşte
şi înceteazã sã existe pânã la o nouã experienţã


zel

energie vie
nu sta în cutie
ieşi şi ne ajutã
avem nevoie multã
spor şi veselie
acum sã fieclaritate

veţi întreba unde au dispãrut rimele
rimele sunt în tine
tu eşti poetul acum


iad

om vânjos
avânt
nechibzuinţã
intensitate

alunã nouã
existã ceea ce este
hibernare în imensitatea timpului
adunãturã de idei comestibile
incomensurabil
halou de luminã
avânt nestãvilit
final fericit


cãlugãr budist

luminã linã
fãrã vitrinã
atac tãcut
versul e mut
splendoare internã
viaţã eternã
chemare la viaţã
firul de aţã
somn tãcut
nimic nu e slut
plinã de speranţã
viaţa e vacanţã
vãluri de luminã
uite o grãdinã
grãdinã luminatã
toatã

uverturã

târziu în noapte
apus din rãsãrit
şoapte târzii

versiune a noului
viziune a vechiului
îndãrãt

cântar al timpului
meleaguri nedesluşite
imensitate în descoperire

fulg târziu de nea
viziune a viitorului
înainte

compas al sorţii
zicalã din bãtrâni
conştiinţã a conştiinţelor

zãgaz nestãvilit
umbre în asfinţit
nu mã uita


hain

ultima datã
dezlegatã
ultimul râu
brâu
ultimul rãcnet
tunet
ultimul fir
bir

am fugit
am reuşit
am dezlegat
am dezbãtut
am concluzionat
este
acesta e rãspunsul

n-am ştiut

existã
este
va fi

început
sfârşit
etern

priveşte
aminteşte-ţi
întoarce-te
acum ştii

ascensiune

tãrâm necunoscut
vrajã a cosmosului
adâncuri nebãnuite
tãcut în asfinţit

vorbãrie goalã?
unde eşti nemurire?
te caut cãtre apus
ieşi sã te vãd
calm
încet
vine
valul necuprins
entitate nebãnuitã
joc nesfârşit
alfa şi omega

destinatari

vuiet
vuiet de luminã
aprins
aprins-a cãrbuni
aşteptare
aşteptare în nemurirea timpului
cântec
cântec de leagãn în etern
scânteie
scânteie aprinsã de furtunã
scâncet
scâncetul unui nou nãscut

grozãvia naturii

s-a dezlãnţuit planeta
nu mai suportã atâta dezbinare
avem de ales calea pe care mergem
nu ne temem cãci vom birui
biruitorul biruieşte
sclavul se scufundã
urgii urgii urgii
dar toate pentru mai bine
nu te speria
eşti cu minelumânare

în lumina ta ne închinãm
lacul suferinţei noastre îl spãlãm
şovãielile noastre le uitãm
şi adevãrul îl acceptãm

lumânare lumânare
încerci tu sã arzi sub soare
mai e timp vei reuşi
dã crezare inimii
furtunã în deşert

nisip nisip nisip
imensitate goalã
atingerea scopului suprem
destãinuire a destãinuirilor
jug fãrã sfârşit
licãrire de speranţã
conjugare a verbului "a fi"
ultima dorinţã
o singurã fiinţã
fãt frumos

poveste fãrã sfârşit
amurgul aşteptãrilor noastre
drum cu ocolişuri
drum pietros

foc nestins zace în adâncuri
foc ce vã arde şi vã transformã
frica va dispare
sau va fi pierzare

totul e dual
pânã atingi sursa

zbucium etern

flãcãri
flãcãri ale infernului
infernul e în noi
aşteaptã
aşteaptã sã se întoarcã acasã


gorilã

o mare de muşchi şi pãr negru
ochi sclipitori
blândeţe

a fost

a fost odatã ca-n poveşti
a fost ce nu s-a mai scris
a fost o mare de minciuni
a fost un cimitir
a fost o mie de dorinţe în van
a fost tristeţe
a fost
ai idee ce va fi?

moşneag

înţelepciune


adâncuri

oceanul ascunde lumi încã nedescoperite
aşa cum universul ascunde
oceanul nu e infinit
universul este


ghicitoare

ce are o mie de capete şi strãluceşte?
tu


timp pentru dumirire

aceste scrieri sunt sfinte
nu sunt scrise de un nebun care nu are ce face cu timpul
sfaturi aş mai da dar nu mi se mai permite
timpul e pentru schimbare
despre asta povestesc
nu e o schimbare obişnuitã
e o schimbare intrinsecã

imaginaţie

gând din gând se umple paharul
auzind crescendoul timpului
vânt fugar printre stele
rãtãcind

o idee temporarã adusã
la urechea celui ce vrea sã audã
zângãnit asurzitor
pe scara evoluţiei

nu e ceea ce pare
este ceea ce este
vânt fugar printre stele
avânt

undeva la capãtul speranţei
atingerea ei cutremurã
speranţa se aprinde
incendiazã
viaza
şi deschide
tãrâmul


mângâiere

vãl diafan pe creştetul tãu
acoperit stingher
în colţurile galaxiei tale
a rãmas zâmbetul

fantasticul s-a dizolvat
a apãrut speranţa în loc
a înviat pentru a mia oarã
de data aceasta pentru veşnicie
durere

e ceva trecãtor
ea ascunde comoara ce o cauţi
rabdã


oazã de luminã

scânteieri vãd
nu sunt departe
mã atrag ca un magnet
e atâta pace acolo
e oaza meavis din adâncuri

fluturã purpura
înger din adâncuri
vals stinger
un pas spre infinit

vremuri trecute
vremuri uitate
vremuri transformate
în prezent


vis regãsit

vals nesfârşit
vals nebun
vals în uitare

dãinuie în veşnicii
dãinuie peste tot
dãinuie sã ştii

vine dindãrãt
vine cu putere
vine şi transformã
tristeţea în bucurie


blândeţe

ochi cãprui
sclipire


şovãielnic

cãtre infinit deschis-am ochiul
am privit cu-ncredere deplinã
am primit şi o razã de luminã
şi am sfinţit loculzori de zi

adâncul ascunde viaţa
viaţa ascunde adâncul


trecerea timpului

şirag de mãrgele
ca nişte stele
întinse cãtre asfinţit
se terminã negreşitgingaş

sunet stingher de toamnã
rãsãrit la lumina lunii târzii

gângurit de copil pribeag
sãlaş petru eternitate

vis ascuns de troiene de luminã
atinse de aur curat

nu ieste împãcare decât cu sine
pentru cã acolo eşti tu

iatacul zilelor tale tânjeşte
la înãlţarea ta deplinã

luminã ai adus lumina
şi ai ieşit din necunoscut
cuvinte stinghere

oricât aş şti nu ştiu nimic
şi indoiala-i una
oricât încerc sã mã ridic
m-acopera minciuna

minciuna e un vãl,eu înţeleg
mã strãduiesc întruna
şi taine tot încerc sã le dezleg
dar tot rãmâne una

şi-atunci eu spun cã n-are rost
dar întâlnesc sclipirea
şi nu privesc la ce am fost
şi-mbrăţişez menirea

cãci nu-i nimic pe lume-n van
chiar de-nţelesu-i tulbur
mai trece-o zi mai trece un an
rãspuns gãsesc în murmur

e-un murmur vechi atât de vechi
cã poate-ncerci sã-l uiţi
adesea-ţi trece la urechi
şi-ţi strigã eu sunt aminteşte-ţi

diafan

texturi îmbâcsite ce aşteaptã o mânã care sã le prelucreze
aluaturi nereuşite din cauza unui grâu fãrã calitate
piese de schimb pentru o maşinã care nu mai are nevoie de ele
aşa este clãditã lumea astãzi
din fericire existã soluţii
pentru cã lumea nu e clãditã pe idei
lumea e clãditã pe credinţã
"credinţã în ce?"va suna o-ntrebare
credinţa în perfecţiune

imensitate

te chem sã vii la mine
inima mea te doreşte din nou
unde eşti?
te strecori
apari
dispari
şi reapari
oare nu mã amãgesc?
uite
orizonturi
orizonturi deschise
orizonturi deschise spre infinit
inima e poarta
infinitul e în eaemoţii

încã trãiesc emoţia trecutului
dar unde mã va duce?
mã va duce la tine?
e tot ce vreau sã ştiu


salt în timp

paşi spre perfecţiune
cultura timpurilor noastre
gândire cu scopuri puerile
oglinda!unde e oglida?
sã-ţi vezi chipul
sã-ţi aminteşti
cã exişti


dumbrava minunatã

o glumã frumoasã
asta trãim
mãcar de am râde


pescãruş în zbor

pacea e pe culmile tristeţii


pui de vrabie

meschin e cucul
când el rãmâne singur în cuib
dar nici multe nu realizeazã
pãcat de pãrinţii vrãbiei

împãrãţia

cetatea va fi centrul
geamuri azurii
coloane ale infinitului
curcubeu

coboarã şi se aşeazã
pe locul dorit
luminã multã luminã
şi îngeri

ea va veni
chematã de mii de inimi la unison
cântând iubirea
numai lumina
va fi


perpetuum mobile

pendul fãrã frecare


disc de foc

focul dã lumina
focul are şemineu
nu arde la infinit
unde e infinitul?
acolo unde trebuie
sursã fãrã sfârşit
existã


sfârşitul tristeţii

augmentari frivole
deprecieri ale timpului
mãsuri nedesluşite
viscol
toate spre un final glorios


gâtlej

ascunzişuri în frunzişuri
ciripiri printre triluri
vuiet în mijlocul furtunii
glas neauzit
strigare fãrã ecou
acolo trebuie sã ajungi


înaltul cerului

ascunde ceva el
noi nu vedem dar ascunde
ce-o fi?
o fi infinitul?


copiii cerului

sunt printre noi
noi nu le dãm importanţã
dar ei strãlucesc
iar strãlucirea lor ne schimbã

asfinţit de soare

adesea îl privim şi ne minunãm
sã nu uitãm cã a avut un rãsãrit
şi va avea mereu


coloana infinitului

sculptor român
operã
eternitate


file din poveste

trãim un prezent confuz poate
sã ne amintim totuşi de copilãrie
inocenţa aceea ne poate salva


gravurã

granit
daltã
memorii
exuberanţã

mişcãri ale timpului
cândva insesizabile
acum galopeazã
se apropie de final
şi ce final!


tartã cu fructe

bucurie pe faţa unui copil


visare

am avut un vis frumos
se fãcea cã era iarnã
ningea lin cu fulgi mici
fulgii atingeau pãmântul
şi aşterneau un covor
covorul era moale
atât de moale
pufos chiar
câtã bucurie!
copac

frunze verzi
nemişcat
oxigen


definiţii

definiţiile complicate pierd esenţã
sã simplificãm definiţiile
pânã ajungem sã definim totul
printr-un singur cuvânt
şi care ar putea fi acel cuvânt?


dumnezeu

nemurirea
viaţa
tot


chintesenţa lucrurilor

bâiguialã
înţelegere
origini
mişcare
trãdare
esenţã
schimbare
prezenţã
afirmaţie
solstiţiu
încâlcealã
deznodãmânt
sfânt

aviator

elice
motor
cârmaci


ghicitoare

ce are douã urechi şi zboarã?
omul

bucuria autorului

copilãria ne aduce fericirea
prea multã seriozitate ucide
grijile încãtuşazã
ţi-am spus soluţia
nu sta
foloseşte-oesenţa

din simplitate se naşte tot
învaţã sã fii simplu
eu vãd un drum
drumul e plin de stele
ele îţi lumineazã calea
nu trebuie decât sã o urmezi
vãd şi capãtul drumului
fericirea te aşteaptã

trestie

desen pe asfaltul timpului
cu cretã coloratã
din mâna unui copil de aur


gingãşie

steluţe de cristal
din mâna unei domnişoare
cu rochiţa de dantelã
albã

copil din flori

o mare de flori colorate cu un copil în mijloc


creioane colorate

ustensile pentru creaţie
utilizate de copii la grãdiniţã


bucuria timpului

acid cãzut peste etern
transformat cu dibãcie în infern
menit sã distrugã strãlucirea speranţei
şi sã strice plãcerea vacanţei

numai cã timpul e timp şi trece
el rãmâne la toate rece
numai noi ne avântãm pe culmi
şi vizitãm atâtea lumi

lumi intraterestre şi extraterestre
create şi venite fãrã veste
scopul lor rãmâne ascuns
pânã nu e de noi pãtruns

aşa cucereşti vârfurile cunoaşterii
la fel cum soarele urcã pe cer în toiul verii
existã însã şi un sfârşit
care încã n-a venit

noi îl aşteptãm cu înfrigurare
sau mai degrabã cu bucurie mare
şi oricât de mult v-aţi gândi
e aici şi va veni


revelaţie

am privit un copil în ochi
şi am vãzut universul
câtã claritate
de când nu te-ai mai uitat în oglindã?
nu ca sã vezi ce vor ceilati sã vadã
ci ca sã te vezi pe tine
cel din spatele aparenţelor
unde ţi-e curajul?
l-ai ferecat bine într-un cufãr?
a ruginit şi lacãtul?
mai poţi sã-l deschizi?
incearcã!
vei reuşi
muntele sfânt

am fost la muntele sfânt pentru iluminare
am reuşit sã mã debarasez de toate poverile
am urcat pânã în vârf ca sã privesc
am fost încântat
am rãmas acolo
acum suntfilosofie

cãrţi peste cãrţi adunate într-o bibliotecã
şi biblioteca e neîncãpãtoare
ar mai fi atâtea cãrţi de pus în ea
numai aşa putem şti totul
adunând şi gramadind pânã ce muntele va fi atât de mare
încât sã nu mai putem ieşi de sub el
gândirea unui filosof nebun
mai bine priveşte o floare
luminã linã

rug aprins în rugãciune
strãlucire fãrã de sfârşit


chemare

eternul te cheamã acum
sã te contopesti cu el
nu e o chemare obişnuitã
e o chemare de cristalobârşie

neamul nostru e vechi
stã pe acest pãmânt de mulţi ani
anii nu l-au îmbãtrânit
e acelaşi
neclintit
ca şi la origini


cântec stingher

azuriu de varã
rãsãrit de soare
vânt rãsunãtor
alee plouatã
dop de plutã
iscoadã
serafim


glosã

dimineaţã mã scol sã vãd rãsãritul
şi mã bucur de bucuria soarelui
a început o nouã zi
şi mã simt minunat
cãutare

m-am pierdut într-un lan de grâu
strig dupã ajutor
nimeni nu-mi rãspunde
sunt doar eu şi pãsãrile cerului


fluturaşi

zboarã neîncetat
câte flori
pe toate vor sã le viziteze


adevãr palid

încerc sã îmbrãţişez libertatea pentru a nu ştiu câta oarã
pasu-mi e şovãielnic
îmi deschid inima
şi las infinitul sã mã pãtrundã
e mult mai bine
parcã aş asista la o operaţie
unde eu sunt pacientul
diferenţa e cã în loc de doctori sunt îngeri
mã înconjoarã cu atâta bucurie
eu privesc doar
totul e tãcut
îi vãd râzând dar nu-i aud
totuşi le simt claritatea
pentru a nu ştiu câta oarã mã hotãrãsc
sã îmbrãţişez lumina
şi sã n-o mai las
ghiveci cu flori

colţ de rai
trebuie udat
mireasmã


condensare

trecutul e o punte
nu te uita în jos


val vârtej

ocupã timpul şi spaţiul
are densitate


ochiul

ochiul vede ce inima simte

vacarm

pe ţãrmuri de cristal
am vãzut o umbrã
a ceea ce era cândva
am tresãrit
mi-am amintit
m-am cutremurat
şi am acceptat
avedarul e ciclic


oedip

ca şi într-o mare piesã de teatru
avem nevoie de repetiţie
atâta repetãm
pânã iese cum trebuie
viaţa e o lecţie
una fãrã sfâşitclimat propice

se dezvoltã acolo unde le prieşte
le place sã stea în spinarea altora
sunt ca nişte viermi nesãtui
iubeşte-i şi-ţi vor deveni prieteni

grãdina edenului

trãim pe un tãrâm sfânt
e acelaşi pe care au trãit şi strãmoşii noştri
aici s-a creat totul încã de la origini
am uitat dar putem sã ne aducem aminte
existã şi suntem cei aleşi


trecerea timpului

suntem sclavi ai lui


cântecul ciocârliei

un cântec de dor am sã vã cânt
unul pentru inimile tuturor
conexiunea cu viitorulinvazia

portal li s-a deschis
pentru cã au promis
dar n-au ascultat
şi au trãdat
şanse li s-au dat
ei s-au încãpãţânat
pânã aici s-a spus
planeta aceasta va fi salvatã
tizian
calup publicitar

cumpãraţi lumina
e bunã
e albã
curãţeşte
detergent pentru suflet
ia-o
e pe gratis
nu vei regreta
te va duce pe culmile fericirii
dionisie

evanghelist bãtrân
certat cu legile
plin de luminã


planul celest

ce mai tura vura
nu mai existã
s-a dus
rezistenţa e inutilã spun ei
gata
s-au dus acele timpuri
frecvenţa creşte cu fiecare clipã
şi ei se topesc ca gheaţa
nu mai e loc pentru minciunã
minciuna devine adevãr
iar adevãrul rãmâne eterncafea cu lapte

oricât ne-ar place e pe sfârşite
da vã spun
nu va mai fi cafea cu lapte


clarviziunea timpului

aduceţi timpul la mine
sã-l vindec
e un pacient bun
se va opri
atunci toate inimile se vor opri
va mai fi doar o ultimã bãtaie
şi pe urmã vor fi urale
fii cu noi!
bucuria te aşteaptã

bucurie fãrã sfârşit

cetatea luminii ascunde
ceea ce am cãutat demult
cheile sunt la noi
uşile aşteaptã sã fie deschise
şi înãuntru ce vom gãsi?
nemurirea

basmele încep sã se transforme în realitate
seriozitatea dispare
înlocuitã de veşnic zâmbet
copiii s-au întors din expediţie
şi se bucurã de bucuria lor

mogâldeaţa

râde
râde
şi iar râde


contur

am desenat cu creionul o hartã
o hartã a lumii
dar nu am pus graniţe între ţãri
oare de ce?izvorul sfânt

e în noi
dacã cobori în inimã ta îl vei gãsi
e acolo
bea
nu te sfii
bea
gustã eternul


cãruţa

cãruţa are patru roţi
şi e trasã de cai
nu polueazã
salvaţi cãruţã!
salvaţi stratul de ozon!
şi bicicleta e bunã


ghicitoare

ce are gurã mare şi nu tace?
întunericul


lumina din opaiţ

stele cãzãtoare
nu au loc sub soare
vechiul nu e nou
ãsta nu-i un show
se numeşte viaţã
e un fir de aţã
fir fãrã sfârşit
aici m-am oprit
sã te vãd pe tine
şi sã-ţi spun cã vine

vibraţia

aşa cum un difuzor vibreazã
la fel face şi inima ta
intrã în rezonanţã cu aceste cuvinte
şi te vei uni cu eu sunt


viteze supersonice

tehnologia avanseazã
am pus piciorul pe lunã
dar existã limite
aceste limite nu le vom trece
nu poţi trece dincolo de ce nu-ţi e permis
omul cautã şi bine face
dar se indrepata spre o fundãturã
materia are limitãrile ei
de aceea trebuie upgradata
numai noi o putem ridica la un nivel mai înalt
cum?
rãspunsul e în tine


gând pribeag

gând pribeag printre nori
de ploaie
ne-am întors
am ascultat glasul adevãrului
tãcere
şi în acea scânteiere
am oprit timpul în palmele noastre
l-am privit în ochi
şi i-am zâmbit
un glas a rãsunat:
eternii mei,vã vãd acum!
vasul fãrã fund

am bãut apã
dar nu se mai termina
m-am uitat pe fundul paharului
dar nu-l vedeam
nu-l vedeam
ce pahar o fi ãsta din care poţi bea
la infinitgãina

a fost odatã o gãinã
şi gãina fãcea ouã de aur
dar cine îi era stãpânul?
moş crãciun


uitare

oglinda timpului


vãzduh

cer senin
albastru pur
stele noaptea


odã bucuriei

o horã s-a încins
oamenii s-au prins de mâini
şi au fãcut înconjurul pãmântului
da da l-au încins ca şi un brâu
pentru prima datã ecuatorul n-a mai fost virtual
l-au încins şi l-au îmbrãţişat în acelaşi timp
şi planeta a strãlucit de bucurie
accident neîntâmplãtor

cinci morţi şi unul în stare gravã
rãsplata
priveşte la ce te controleazã
şi elibereza-te
tu îţi provoci accidentele
atunci când îţi furi libertatea


presiune internã

când grămădeşti prea multe valize
pe sufletul tãu
acesta explodeazã
sufletul tãu eşti tu
de ce te împovãrezi?


înfãţişarea binelui

secret de stat
binecuvântat
chirie
pentru o mie
vânt adus
cãtre apus
secretul veseliei
în mijlocul câmpiei
horã-n sat
dezlegat
nopţi tãcute
entitãţi mute
voioşie
asta-mi place miecântare României

ţarã frumoasã
ca o mireasã
slãvitã
de cer iubitã

ţarã de eroi
care sunt în noi
veşnic cinstitã
nouã hãrãzitã

învãţaţi s-o iubiţi
bine o sã trãiţi
aţi uitat de ea
şi aveţi rãsplata

vrea o-mbrăţişare
nu mai sta sub soare
ascultã a ei chemare
trezeşte-te,popoare!


siluetã

cãtre asfinţit se vede o arãtare
are pene de aur şi-şi deschide aripile
se-nalţã şi-şi intide aripile
acoperã cu ele-ntreg pãmântul
ce-o fi?
tu eşti una din pene


înmormântare

griji de-ţi faci în orice zi
pui un lacãt inimii

ghiozdan plin

aruncãturã de bãţ
mã plimb pe şes
aud câini în depãrtare
îmi chiorãie maţele
dar nu mã las
mãresc pasul
ajung la destinaţie
şi mãnânc pe sãturate

science fiction(sf)

nave de luptã
tunuri şi lasere
putere de distrugere în masã
necruţãtori
aşa ne imaginãm noi extratereştrii
poate cã existã
eu nu i-am vãzut
am simţit însã altceva
alţi extratereştri
însã reali
sunt pretutindeni
şi aduc atâta bucurie în viaţa noastrã
îngerii
vasul de lut

vasul de lut e bun
îmi place nespus
e bun cã e de lut


firescul din noi

în naturã totul e firesc
stejarul e firesc
furnica e fireascã
porumbelul e firesc
vântul e firesc
oceanul e firesc
tu cum eşti?dimensiuni neexplorate

a fost odatã omul
omul s-a îndrãgostit
de propria sa creaţie
a uitat de el
şi s-a identificat cu ea
acum e derutat
şi încearcã sã-şi aducã aminte
cine a fost


salvarea

sunã îngrijorãtor dar nu e
aşteptãm demult ceva
unii aşteaptã salvatori
alţii se uitã în ei şi gãsesc
timpul a trecut
noul e la orizont
şi aduce schimbarea
schimbarea e salvatorul tãu

cabinã

viaţa e ca o cabinã de probã
cineva îţi tot dã câte o hainã
tu o îmbraci şi vezi ce simţi
asta pânã gãseşti
şi când gãseşti ce fericit eşti!


sunet tãcut

sunetul e o vibraţie
şi inima vibreazã
regleazã-ţi frecvenţa


visul meu

visul meu e sã aud gândurile altora
şi ei sã le audã pe ale mele
eu nu am nimic de ascuns
voi aveţi?

eternitatea

eternitatea zace în aceste cuvinte
sunt puternice
transformã
reveleazã
aduc
deschid
deschid uşi
zãgazuri
torente
elibereazã
elibereazã sufletul
sufletul împovãrat devine ca un fulg
sufletul s-a nãscut fãrã lanţuri
lanţuri ai pus tu când te-ai îndoit
te-ai îndoit cã tu eşti eu
eu sunt
tu eşti?
florile mamei

i-am cules mamei flori
şi i le-am dãruit cu atâta bucurie
ea a zâmbit şi m-a îmbrãţişat
şi n-am mai avut nevoie de nimic


zâmbet de copil

a fost odatã un copil
numele lui era IIsus
strãlucea de la naştere
şi a ajuns cel mai iubit om
de pe pãmânt

copiii mamei

voi sunteţi ai mei copii
eu sunt Geea,tu mã ştii
v-am crescut,v-am alintat
bine eu v-am educat
aţi atins maturitatea
aţi terminat şi "facultatea"
timpul e voi sã "lucraţi"
recunoştinţã returnaţi
daţi-vã mâna ca-ntre fraţi
pe urmã vă-mbrăţişaţi
şi mã luminaţi


ochiul divin

vede tot cãci este tot
nu este colţ de univers nepãtruns
pãtrunde şi-n ultimul atom
crezi cã poţi privi prin el?glazura nopţii

ciocolata e dulce
aduce bucurie
dar cui?

ghilotinã

capete ocolite
pas vioi
aducere aminte
a timpurilor trecute
zori de zi însã
schimbare în pas
numai aşa
exaltare


tãrâm necunoscut

vacarm
constelaţii
exploratori celeşti
tãrâm de vis
încoronare
fiinţã
gândul comun

ce e mai frumos?
o mare de oameni
în care fiecare
vorbeşte pentru el
sau
o mare de oameni
care cântã
la unison?


viziune a timpului

cotiturã cãtre rãsãritkappa

latura nevãzutã a tristeţilor trecute
îmbrãţişeazã acum celestul dar
zumzetul gândurilor vechi şi nedorite
e tãcere acum şi e un har

atinsã de necuprins fiinţa
tresaltã şi se bucurã mereu
cãci cu putere a dezvelit credinţa
şi s-a întors nestingherit cãtre dumnezeu

tainã mare e acum în ea
cãci a descoperit ce şi-a dorit
a-mbrăţişat din nou libertatea
acum în prag de rãsãrit

s-a bucurat şi s-a veselit
şi a împãrtãşit şi altora
pentru cã ştia cã negreşit
împreunã vor aduce aurora

e visul cel demult visat
şi adunat din depãrtare
cãci ani luminã a durat
planul divin sub soare

acum e aproape de final
doar puţin mai este
sunteţi toţi invitaţi la bal
nu lipsiţi nu vã sfiiţi
locuri existã pentru toţi

nu vã trebuie invitaţie
doar o inimã curatã
cal nãzdrãvan

pajişte verde
poianã într-o pãdure de vis
am vãzut acolo un cal alb
dar nu era cal
avea un corn în frunte
era inorog


filosofia poeziei

esenţa poeziei
e pãtrunderea sufletului

bal mascat

azi am fost la bal mascat
toatã lumea purta costum
toatã lumea era deghizatã în altcineva
eu m-am dus deghizat în mine


asfinţit de soare

e tãcut soarele când intrã dupã deal
e tãcut tot timpul
îl iubesc tare mult
el dã viaţã fãrã sã cearã nimic
câtã dãruire!

adiere

vântul e mângâierea nevãzutã a planetei
aşa îţi spune ea te iubescşalul de aur

îmbrãcat de mii de ori
gând din gând îţi dã fiori
avanseazã spre torente
vine pe voaluri lente
iese dintr-o fundãturã
nu are lacãt la gurã
încãrcat cu energie
te încinge pe vecie
şi în liniştea tãcutã
vara e cãldurã mutã
reuşit-am cu toptanul
am simplificat şi anul
e atâta veselie
dã-mi şi mie!vis de copil

vreau sã mã fac aviator
ca sã pot sã zbor


legenda soarelui ce n-a rãsãrit încã

a fost odatã o planetã
ce visa sã devinã soare
îşi spunea mereu
"vreau sã fiu ca soarele ce mã lumineazã!"
şi soarele a ajutat-o
i-a auzit dorinţa
i-a dat atâta luminã în fiecare zi
planeta nu trebuia decât s-o accepte
şi ea o accepta
însã nu era singurã ce trebuia sã accepte
planeta era locuitã
magazin

ieri am cumpãrat fricã
azi cumpãr iubire
pentru ca mâine sã cumpãr
fericire


intrãri

uşi codificate
blocuri imense
canal
vibraţie
adânciturã
crãpãturã
moment
rugãciune
cod


palatul

uşile centrale s-au deschis
şi am fost copleşit
câtã luminã!

vãzduh al uitãrii

uitat pe pervazul timpului
o privire a fost de ajuns
şi am desluşit tainele universului
câte taine ascunde!
am ascultat cu bãgare de seamã
şi m-am contopit cu adevãrul
am devenit etern ca el


gheaţã

apuc sã vãd oglinda
imensa oglindã în care ne scãldãm
timpul e tiparul
el toarce fire spre necunoscut
toate firele duc spre un singur ghem


speranţã

am uitat acest cuvânt
pentru cã am îmbrãţişat unul mai mãreţ
certitudinea

floare

petale atinse de vânt


miraj

oglindã ceţoasã


dansul etern

mişcarea constelaţiilor viitoare
e în fiecare respiraţie a noastrã
atingem necunoscutul fãrã obstacole
ne întindem dincolo de graniţele informaţiei
planãm într-un atom
ne deschidem aripile
ascundem ceea ce e de ascuns
şi descoperim ce e de descoperit
ascultãm respiraţia creaţiei
şi ne sincronizãm cu ea
în acea fracţiune de timp suntem infinitul
miracolul existenţei

deschid o carte
fiecare paginã e o frânturã de timp
totul e condensat
viitorul e în acele pagini
viitorul e scris cu literele trecutului
omniprezent
omnipotent
eternul e acum
el genereazã frânturi
ce conştientizeazã prin filtrul experienţei minunea
minunea de a trãi
forţe inimaginabile conlucreazã pentru ca tu
sã experimentezi,sã trãieşti ceea ce trãieşti
e un miracol
tu aşa cum eşti eşti un miracol
dacã ai putea pentru puţin timp sã te priveşti
sã te priveşti din afara ta
ai fi copleşit,ai striga cum n-ai strigat
şi ai mulţumi cum n-ai mulţumit
dar e timp pentru toate
bucurã-te cã exişti!
bicura-te cã eşti minunat!
şi mulţumeşte
pentru cã viaţa e un dar fãrã de preţcuvinte cu har

înmãrmurit poţi fi de atâta frumuseţe
ce izvorãşte din interiorul tãu
eşti o floare cu miros de luminã


dârzenie

când te simţi slãbit trageţi sevã de aici
de aici de unde spun acum
eşti dac


scrieri cu sclipire

raze de luminã
vin dintr-o grãdinã
una sãnãtoasã
foarte frumoasã
una cu tãcere
sã stai cu plãcere
una cu verdeaţã
zâmbet pe faţã
una cu vechime
din alte tărâme

am vãzut-o ieri
acum douã primãveri
dar se poate azi
poate o sã râzi
uite acum apare
eu o vãd în zare
vrei s-o vezi şi tu?
cheam-o cu sufletu

Câmpul magnetic

Câmpul magnetic al Terrei va fi temporar închis,
pentru ca nava sa poată decola.
Va fi un lucru interesant.
Totul de pe Terra va fi imponderabil pentru un timp.
Se vor face atunci unele ajustari planetare.
Vor fi modificate cursurile apelor.
Vor fi mutaţi unii munţi.
Dar toate acestea nu sunt motive de ingrijorare.
Cum am mai spus,griji nu vor mai fi.
Conştiinţa Cristică

Există o singură Unitate.
Există un singur Dumnezeu.
Există doar CEEA CE ESTE.
Există şi Este.
Deformat eşti tu,cel rătăcit.
Nu te chem într-un sistem.
Te chem să-mi răspunzi la o intrebare.
Şi întrebarea sună aşa:
CINE EŞTI TU?
Răspunsul stă ascuns in adâncul fiinţei tale.
Aşteaptă să fie scos la suprafaţă,asemeni unui metal preţios.
Nu te mai nega.
Acceptă-te!
Urcă pe culmile ce-ţi sunt destinate.
Şi nu te opri.
NU MAI EXISTĂ TIMP PENTRU OPRELIŞTI.
Timpul a sosit.
Timpul e Acum.                           ÎNCHEIERE


             Timpul rezolvă totul.

                             Contact:

             Telefon 0362 401236

       Mail > clau_ardelean@yahoo.com             Cuprins

  1. la marginea timpului   8
  2. zel                    8
  3. claritate              9
  4. iad                    9
  5. intensitate           10
  6. cãlugãr budist        11
  7. uverturã              12
  8. hain                  13
  9. n-am ştiut            14
 10. ascensiune            15
 11. destinatari           16
 12. grozãvia naturii      17
 13. lumânare              18
 14. furtunã în deşert     19
 15. fãt frumos            20
 16. zbucium etern         21
 17. gorilla               21
 18. a fost                22
 19. moşneag               23
 20. adâncuri              23
 21. ghicitoare            23
 22. timp pentru dumirire  24
 23. imaginaţie            25
 24. avânt                 26
 25. mângâiere             27
 26. durere                28
 27. oazã de luminã        28
 28. vis din adâncuri      29
 29. vis regãsit           30
 30. blândeţe              31
 31. şovãielnic            31
 32. zori de zi            32
 33. trecerea timpului     32
 34. gingaş                33
 35. cuvinte stinghere     34
 36. diafan                35
 37. imensitate            36
 38. emoţii                37
 39. salt în timp          37
 40. dumbrava minunatã     38
 41. pescãruş în zbor      38
 42. pui de vrabie         38
 43. împãrãţia             39
 44. perpetuum mobile      40
 45. disc de foc           40
 46. sfârşitul tristeţii   41
 47. gâtlej                41
 48. înaltul cerului       42
 49. copiii cerului        42
 50. asfinţit de soare     43
 51. coloana infinitului   43
 52. file din poveste      44
 53. gravurã               44
 54. exuberanţã            45
 55. tartã cu fructe       45
 56. visare                46
 57. copac                 47
 58. definiţii             47
 59. dumnezeu              47
 60. chintesenţã lucrurilor48
 61. aviator               49
 62. ghicitoare            49
 63. bucuria autorului     50
 64. esenţa                51
 65. trestie               52
 66. gingãşie              52
 67. copil din flori       53
 68. creioane colorate     53
 69. bucuria timpului      54
 70. revelaţie             55
 71. muntele sfânt         56
 72. filosofie             57
 73. luminã linã           58
 74. chemare               58
 75. obârşie               59
 76. cântec stingher       59
 77. glosã                 59
 78. cãutare               60
 79. fluturaşi             60
 80. adevãr palid          61
 81. ghiveci cu flori      62
 82. condensare            62
 83. val vârtej            62
 84. ochiul                62
 85. vacarm                63
 86. oedip                 63
 87. climat propice        64
 88. grãdina edenului      65
 89. trecerea timpului     65
 90. cântecul ciocârliei   65
 91. invazia               66
 92. calup publicitar      67
 93. dionisie              68
 94. planul celest         68
 95. cafea cu lapte        69
 96. clarviziunea timpului 69
 97. bucurie fãrã sfârşit  70
 98. nemurirea             70
 99. mogâldeaţa            71
100. contur                71
101. izvorul sfânt         72
102. cãruţa                72
103. ghicitoare            73
104. lumina din opaiţ      73
105. vibraţia              74
106. viteze supersonice    74
107. gând pribeag          75
108. vasul fãrã fund       76
109. gãina                 77
110. uitare                77
111. vãzduh                77
112. odã bucuriei          78
113. accident neîntâmplãtor79
114. presiune internã      79
115. înfãţişarea binelui   80
116. cântare României      81
117. siluetã               82
118. înmormântare          82
119. ghiozdan plin         83
120. science fiction(sf)   84
121. vasul de lut          85
122. firescul din noi      85
123. dimensiuni neexplorate86
124. salvarea              86
125. cabina                87
126. sunet tãcut           87
127. visul meu             87
128. eternitatea           88
129. florile mamei         89
130. zâmbet de copil       89
131. copiii mamei          90
132. ochiul divin          91
133. glazura nopţii        91
134. ghilotinã             92
135. tãrâm necunoscut      92
136. gândul comun          93
137. viziune a timpului    93
138. kappa                 94
139. cal nãzdrãvan         95
140. filosofia poeziei     95
141. bal mascat            96
142. asfinţit de soare     96
143. adiere                96
144. şalul de aur          97
145. vis de copil          98
146. legenda soarelui ce
     n-a rãsãrit încã      98
147. magazin               99
148. intrãri               99
149. palatul               99
150. vãzduh al uitãrii    100
151. gheaţa               101
152. speranţã             101
153. floare               102
154. miraj                102
155. dansul etern         102
156. miracolul existenţei 103
157. cuvinte cu har       104
158. dârzenie             104
159. scrieri cu sclipire  105
160. Câmpul magnetic      106
161. Conştiinţa Cristică  107
Coperta spate :

poza


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/***   Când încerci sã gãseşti rãspunsuri pe care nu le ştii,vin în ajutorul tãu îngerii.
                                                                            Claudiu Lucian

« Lumina luminează în întuneric
   şi întunericul n-a biruit-o »
        
                               IIsus Cristos